Post ID 22919

Zespół Szkół Ekonomicznych W Częstochowie

kalendarz ekonomisty

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat: prowadzenia własnej firmy wypełniania wszystkich dokumentów finansowych

Podręczniki

29 stycznia 2016 r. Przekazanie przez OKE świadectw do szkół Szczegółowe harmonogramy będą umieszczone w zakładce “Egzaminy zewnętrzne” Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (“stary” egzamin, absolwenci):

Egzamin Zawodowy

prowadzenia korespondencji w sprawach finansowych i handlowych sporządzania planów działania firmy Praktyka http://www.powervault.uk.gridhosted.co.uk/lexatrade-broker-forex-opinie-demo-marketinvest-pl/ zawodowa – w kraju lub za granicą Absolwenci mogą podjąć pracę: w urzędach administracji publicznej

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie; 25 stycznia – 7 lutego 2016 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie; 15 – 28 lutego 2016 r.

Turyści Z Klasą 🙂

w zawodzie (“nowy”egzamin) – część praktyczna Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie od 15 stycznia do 26 lutego 2016 r.

a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit.

wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe od 21 do 22 czerwca 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

Uczestniczymy w wykładach tematycznych, w imprezach targowych. Bierzemy udział w spotkaniach z przedstawicielami urzędu miasta, urzędu pracy, ZUS, urzędu skarbowego i właścicielami firm. Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową? Praktyki zawodowe odbywają się w III i IV klasie – w wymiarze 140 godzin każda .

Praktyki Zawodowe W Roku Szkolnym 2018/2019

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie; 18 – 31 stycznia 2016 r. województwa: kujawsko-pomorskie, kalendarz ekonomisty lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

Uczniowie Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski

…………. Zespół Szkół Ekonomicznych Im. Mikołaja Kopernika W Kielcach

obsługi programów księgowych, kadrowych, płacowych i magazynowych umiejętności przeprowadzania rozliczeń finansowych z budżetem, urzędem skarbowym, ZUS-em, bankami

egzaminy zawodoweregulaminy do pobraniadokumenty – dla uczniów kalendarz ekonomisty druki zwolnień/usprawiedliwień informator do pobrania

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016 TECHNIK RACHUNKOWOŚCI TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH UCZNIOWIEklasy i wychowawcy

Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015 r. 1- 14 lutego 2016 r.

– dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

c) w pozostałych szkołach podstawowych d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. 12 stycznia 2016 r. 5 kwietnia 2016 r. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: